מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייה
סגירה

תנאי שימוש

תקנון אתר ergotherapy.co.il

ברוכים הבאים לאתר ארגותרפי בע"מ (להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו"). הנך מתבקש לקרוא בעיון תקנון זה במלואו, כתנאי מוקדם להתקשרות בינך לבין החברה.

אנו עושים כמיטב יכולתנו לתת לך את השירות המקצועי ביותר ואת המוצרים הטובים ביותר.

הסכמה לתנאים אלה: גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע בו למכירה מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין, והוראותיו יחולו על כל רכישה שלך באמצעות אתר החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את היקף השימוש ו/או תנאי השימוש ו/או כללי השימוש באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב אותך מרגע פרסומו באתר.
האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש בשירותים על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך - המשתמש - בלבד.

פרטים אישיים: הגשת פרטים כוזבים לחברה, בין באמצעות האתר ובין בדרך אחרת, הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים בהתאם לחוק.

מובהר בזאת כי ביצוע הרישום באתר ומסירת מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו בכדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו בשל השימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים, לא יהיה בו להוות הפרה של התחייבות לפרטיות ו/או פגיעה בפרטיות על ידי החברה. מובהר כי הפרטים נשמרים אצל החברה והחברה תמסור פרטים אלה לצד שלישי כלשהו במקרים המפורטים להלן: (א) אם החברה תחוייב למסור את הפרטים על פי צו שיפוטי; (ב) אם יהיה על החברה לנהל תביעה ו/או לטפל במחלוקת בינה ו/או מי מטעמה לבינך ו/או מי מטעמך; (ג) אם החברה תתמזג עם גוף אחר או תמכור את פעילותה ו/או פעילות האתר לגורם אחר; (ד) אם המשתמש מפר תנאי מתנאי תקנון זה; (ה) אם החברה ו/או מי מטעמה יעמוד בפני תביעה משפטית או איום בתביעה משפטית עקב פעולות שבוצעו על ידך או על ידי מי מטעמך באתר.

אישור לקבלת דיוור אלקטרוני: עם הכנסת פרטי ההתקשרות שלך באתר, אנחנו נהיה רשאים לשלוח אליך דיוור אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במענה לפרסום או לדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך. קישור מתאים להסרה מפניות כאמור יופיע בפרסום ובדיוור האלקטרוני שיישלח לך כאמור.

אבטחה וויתור: אנחנו מקדישים משאבים רבים ונוקטים באמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול פריצות, חדירות או שיבושים באתר באופן מוחלט. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה /או מי מטעמה עקב פריצות ו/או חדירות ו/או שיבושים כאמור.

מוצרים ומחירים: פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה באתר החברה. המחירים באתר כוללים מע"מ. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח בכל האתר.

תשלום: לאחר ביצוע תשלום באמצעות האתר, האישור לתשלום בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית יתקבל בפקס, דוא"ל או בדלפק משרדי החברה. אישור אספקה יתקבל רק לאחר שהתשלום מאושר ע"י חברת האשראי או הבנק, לפי העניין.

אספקה: המוצרים יסופקו רק לאחר קבלת אישור התשלום אצל החברה עבור המוצרים שנרכשו. זמן אספקה ממוצע, כאשר המוצר נמצא במלאי זמין במחסני החברה, הינו 10 ימי עסקים. כאשר המוצר חסר במלאי, אנחנו נודיע לך תוך שלושה ימים על מועד אספקה מתוכנן. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית אנחנו רשאים לספק את המוצר במקום סמוך ומקובל בתאום אתך מראש. ניתן לבצע איסוף עצמי ממשרדי החברה ברח' האורג 2, מודיעין, בהתאם לשעות הפתיחה של החנות. תעריפי המשלוח הנקובים באתר אינם חלים על אילת/הערבה והנגב, והתעריף החל יימסר לך במועד הרכישה בהתאם לסוג החבילה וההזמנה. תקנון דואר ישראל (או של חברת שילוח אחרת, לפי העניין) יחול על כל אספקה/הובלה של המוצרים שלנו. בעת אספקת המוצר, אנו רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי המשלם בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

אחריות ושרות: החברה מספקת אחריות למשך 5 שנים על כסאות ולמשך שנה אחת למוצרים אחרים. האחריות הנ"ל מוגבלת למנגנוני הכסאות, ואינה תקפה במקרה של רשלנות או פגיעה מכוונת מצד הלקוח. באיסוף ו/או בקבלת המוצר על הלקוח לוודא את תקינות המוצר. המוצרים, כולל הכסאות, מסופקים ללקוח מורכבים במצבם הסופי. פירוק המוצר ע"י הלקוח גורר פקיעה אוטומטית של אחריות החברה לתקינות אותו מוצר.

מובהר כי הקטלוג ושאר התכנים מוצגים באתר לצורך המחשה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את החברה לכל דבר. התכנים עשויים לכלול אי דיוקים ו/או להיות שונים מן הריהוט ו/או המוצרים כפי שהם בפועל. החברה אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים. לפיכך, אין אתה רשאי להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או מי טעמה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המופיעים באתר. החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמת וזמינות התכנים ו/או המוצרים למטרת המשתמש ואינה מתחייבת למועדי אספקה ו/או זמינות של רהיטים המופיעים בקטלוג. למען הסר ספק, מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי מוצר המופיע באתר יהיה זמין בחנות החברה בזמן הפרסום ו/או בכל זמן אחר. מלבד כאמור בתקנון זה, החברה מסירה מעצמה בזאת כל אחריות וחיוב לגבי המוצרים והתכנים באתר, כולל כל אחריות וחיוב משתמע לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם התכנים ו/או המוצרים.

מבלי לגרוע מהאמור, החברה ומי מטעמה, לרבות עובדיה ונושאי משרה בה, לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתם. מובהר כי החברה רשאית, בכל זמן שהוא, ועל סמך שיקול דעתה הבלעדי, לערוך שינויים בקטלוג, ברהיטים ובמוצרים המופיעים בו, וכן בשאר התכנים המופיעים באתר, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תלונה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם האמור.

 ביטול עסקה והוראות חוק הגנת הצרכן. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 ימים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מבניהם, על ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי המשתמש את התמורה ששולם בגין המוצר. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת  Finance@ergotherapy.co.il. אם סופק המוצר ללקוח יחויב הלקוח בעלות המשלוח. חובת החזרת המוצר למשרדי החברה ברח' האורג 2 מודיעין, חלה על הלקוח כאשר ההזמנה ארוזה באריזתה המקורית וכאשר המוצר תקין ללא כל פגם או שינוי מצורתו במועד האספקה. החזר כספי יינתן בהתאם לאופן ביצוע התשלום בקניה בניכוי העלויות שצוינו לעיל, עד 14 יום לאחר מועד ביטול העסקה.

 זכויות יוצרים: זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד ו/או (לפי העניין) צדדים שלישיים. זכויות אלו חלות בין השאר על תכנים באתר (כולל מלל וגרפיקה), רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור לאתר ולמוצרים המופיעים בו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים המופיעים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, תמונות וכיוצא בזה, ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של החברה.

לבתי המשפט המוסמכים בלוד תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה ו/או השימוש באתר. בכפוף להוראות לעיל, יחולו על הסכם זה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1971. מובהר על אף כל האמור לעיל שהחברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקט נגדה סעד כלשהו.